VASARI

VASARI - VASARI BEIGE
VASARI BEIGE
Porcelain tile | White body tiles
23.3x120
VASARI - VASARI BLANCO
VASARI BLANCO
Porcelain tile | White body tiles
23.3x120
VASARI - VASARI CRUDO
VASARI CRUDO
Porcelain tile | White body tiles
23.3x120
VASARI - VASARI GRIS
VASARI GRIS
Porcelain tile | White body tiles
23.3x120
OXFORD - RODAPIÉ
RODAPIÉ
10.8x60 (Base: 23,3x120)
OXFORD - ANGULO GRADONE RECTO
ANGULO GRADONE RECTO
23.3x120 (Base: 23,3x120)
OXFORD - PELDAÑO ANGULO ROMO
PELDAÑO ANGULO ROMO
23.3x120 (Base: 23,3x120)
OXFORD - PELDAÑO GRADONE RECTO
PELDAÑO GRADONE RECTO
23.3x120 (Base: 23,3x120)
OXFORD - PELDAÑO ROMO
PELDAÑO ROMO
23.3x120 (Base: 23,3x120)

you might also like