REVESTIMIENTO

AROSA - AROSA BRILLO
AROSA BRILLO
Revestimiento | Pasta Roja
25x50 (10"x20")
AROSA - AROSA MATE
AROSA MATE
Revestimiento | Pasta Roja
25x50 (10"x20")

series relacionadas

60x120 (24"x48") | 30x90 (12"x36")

KONE
new

30x90 (12"x36") | 60x60 (24"x24")

25x80 (10"x31") | 31,6x60 (12"x24") | 25x60 (10"x24") | 20x60 (8"x24") | 20x50 (8"x20") | 25x40 (10"x16") | 20x30 (8"x12") | 20x20 (8"x8")