CALACATTA

GRÈS CÉRAME

CALACATTA - CALACATTA PULIDO
CALACATTA PULIDO
Porcelain | Pate Blanche
60x120 (24"x48")

DÉCORS

CALACATTA - HEXAGONO CALACATTA PULIDO
HEXAGONO CALACATTA PULIDO
Porcelain | Pate Blanche
30x30 (12"x12")
CALACATTA - MOSAICO CALACATTA PULIDO
MOSAICO CALACATTA PULIDO
Porcelain | Pate Blanche
30x30 (12"x12")

vous aimerez aussi

120x260 (48"x102") | 120x120 (48"x48") | 60x120 (24"x48")

Combinalo en Cifre Create

60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")

Combinalo en Cifre Create

40x120 (16"x48") | 75x75 (30"x30")

Combinalo en Cifre Create

60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24") | 45x45 (18"x18") | 25x40 (10"x16")

Combinalo en Cifre Create